GPSlektion.se


Creative Commons License

Håll en lektion med GPS-koordinater!

På gpslektion.se kan lärare och elever utnyttja GPS-funktionaliteten i mobiltelefoner och skapa exkursioner, stadsvandringar och lektioner. Dessa baserar sig på att man följer utstakade vägar, och vid olika platser möts av information och uppgifter. Hela lösningen är öppen för vem som helst, och är helt utan kostnad.

Det finns ingen inloggning på sidan, och man kan komma igång med lektionen utan några dröjsmål. Lärare kan dessutom se alla sina elevers positioner live, men för detta måste eleverna aktivt delge sina positioner. Inga personuppgifter eller GPS-positioner lagras på servern för andra ändamål.

Manual

Vi som utvecklar GPSlektion är:

Mikael Tylmad

Programmerare, IT-tekniker och läromedelsförfattare.

Patrik Bergman

Ma/NO-lärare för årskurs 4–9.


GPSlektion har utvecklats under 2014 som ett projekt för Vinnova. VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet och har som uppgift att främja hållbar tillväxt genom att förbättra förutsättningarna för innovation och att finansiera behovsmotiverad forskning.

Den pedagogiska tanken

Det finns alltid ett behov av att träna förmågor från LGR11 i en annan form, och genom gpslektion.se kan lärare skapa strukturerade exkursioner, där elever stegvis kan guidas och få uppgifter. Att röra på sig i sin omgivning har en bevisad positiv effekt, och att kombinera detta med en teknisk utrustning som majoriteten av alla elever idag bär med sig är något vi tror mycket på.

Vi som är med i projektet arbetar inom skolan i Sverige, och vet hur skolors budget fungerar. Vi vet att lärare söker efter lösningar som innefattar teknik som skolan redan har, och eftersom praktiskt taget alla elever idag äger en bärbar GPS-enhet (smartphone) så känns det perfekt att integrera denna i undervisningen.


Vad är detta? Hem